Hanka a Michal

Svadba počas tejto pandémie je iná. Zbavená takého toho pozlátka a honosnosti, čo je samozrejme škoda lebo každý ju chce osláviť vo veľkom so svojou rodinou a priateľmi. No táto svadba bola pre mňa iná, komornejšia a osobnejšia a navyše v priestore, ktorý celú atmosféru ešte umocnil…

Back to Top
Back to Top
Sorry nepokradneš :D